Service avdelingen består av totalt 17 personer med bred erfaring fra alle typer kuldeanlegg, våre teknikere har høy kompetanse på alle typer kuldemedier, inkludert naturlige kuldemedier som CO2 og Propan, alle service teknikerne er F-gass sertifisert. Vi håndterer alle anleggs typer fra direkte ekspansjon til store isvannssystemer. Avdelingen arbeider i hovedsak mot dagligvarehandelen, industri segmentet samt med varmepumper og AC anlegg mot større bygg/senter.

Hovedfokus er å sørge for at våre kunders kjøleanlegg alltid går optimal og for å forhindre havari, vi har høyt fokus på driftsøkonomi slik at anlegget bruker minimalt med strøm samtidig som riktig temperatur oppnås, utnyttelse av overskuddsvarmen fra kjøle- og fryseanleggene er noe Coolteam har lang erfaring med.

Service avdelingen jobber hardt med å være proaktive, slik at vi kan tilby våre kunder forutsigbarhet ved at vi utfører vedlikeholdsservice etter avtale og dermed kan sørge for optimal drift gjennom hele året, samt at man kan skifte ut deler i forkant og forhindre havari og utrykninger.

Avdelingen har vaktordning 24/7 for sine avtalekunder og garanterer utrykningstid innenfor 2 timer.

Kontakt oss for service avtale til ditt kjøleanlegg.