OSLT2 Gardermoen Pir Nord

For Reitan-gruppen har vi i 2017 levert kjøl og fryseanlegg til deres Narvesen og Northland kiosker i den nye terminal på OSL Gardermoen. OSL har stort fokus på miljø ved bygging av ny terminal, og pålagt alle sine leietakere å hensynta dette. Det ble derfor valgt å installere kuldeanlegg med naturlig kuldemedie CO2. En installasjon med CO2 på OSL har sine utfordringer med tanke på ventilering av maskinrom og avblåsningsmuligheter i tillegg til logistikken med å få alle komponenter til rett sted til rett tid, samtidig som det var full drift på flyplassen. Et godt samarbeid med Avinor og Reitan sitt personell, samt noen sindige montører var helt avgjørende for at dette prosjektet landet trygt. Vi er stolte over at Reitan viste oss tillit ved å la oss levere dette prosjektet, og ønsker de lykke til med driften på Norges hovedflyplass.