Kiwi Oppsal

Eksisterende Kiwi butikk på Oppsal ble oppradert med nytt kjøl og fryseutstyr i mars i år. Butikken ble renset for alt eksiterende utstyr, og i løpet av underkant 3 uker sto en helt ny butikk ferdig. Det ble levert Advansor CO2 rigg og varmegjenvinning via 4 fancoils  i taket i butikken. Igjen var Robert og Jan svært deltagende i hele gjennomføringsperioden, slik at butikken ble funksjonell for de som skal drive den i det daglige. Coolteam takker igjen for tilliten vi blir vist av Oslofjordmat med Robert og Jan i spissen, og ser fram til videre samarbeid.