Cater Storkjøkken

Som underleverandør til Alento har vi leverte en totalentreprise på kjøl og frys for Cater Storkjøkken sitt nye hovedlager på Liertoppen utenfor Drammen. 2160m² med fryselager, 1600m² med kjølelager, samt tilhørende lastesoner for varer ut og inn driftes av 2 stk Advansor CO2 rigger med gasskjølere på taket av bygningen. Varme fra kjøle og fryseanlegget gjenvinnes via varmesentralen til hele bygget. Prosjektet har utfordret oss på løsninger, valg av materialer og prosjekteringsunderlag, ikke minst med tanke på at alle rørføringer skulle tegnes i 3D. Anlegget fremstår i dag som ryddig og oversiktlig for de som bruker det til daglig, enten de fysisk sjekker, eller kontrollerer anlegget via IWMAC SD-anlegg.

Vi takker Alento for oppdraget, og ønsker Cater Storkjøkken lykke til med nye flotte lokaler

Fra Kjølerommet

                           

Fra Fryserommet

Varemottak og Vareutsendelse